Бұл веб-сайттың жұмысы тоқтатылды. Біз Parstoday-ге ауыстық. Parstoday Kazakh
Сәрсенбі, 06 Сәуір 2016 09:30

Фарс облысы (№128-сабақ)

Фарс облысы (№128-сабақ)

Бүгінгі бағдарламада сіздерді Иранның тағы бір әдемі әрі тарихи облыстарының бірімен таныстырамыз.

Естеріңізде болса, өткен бірнеше бөлімде Мұхаммад пен саяхатшылардың бір тобы Исфаһан облысына сапар шегіп, бұл көне облыстың сұлу табиғаты мен тарихи тартымдылықтарын аралады. Мұхаммад пен досы Саид бұл жолы Фарс облысына сапар шекпек. Фарс облысы да Иранның көне облыстарының бірі. Облыс орталығы – Шираз қаласы. Көптеген турситік тартымдылықтарға ие бұл қала Иранның халқы ең көп алтыншы қаласы саналады. Шираз – өте көне қала. Оның атауы алғаш рет 4000 жыл бұрынғы кезеңге тиесілі эламдық қыш тақташаларда кездеседі. Бұл құжат Шираз қаласының көнелігін көрсетеді. Шираз тарих бойында әсіресе ахеменилер, сефевилер мен зендтер дәуірлерінде маңызды қала болған. Қазіргі кезде де Шираз Иранның басты қалаларының бірі болып табылады.

Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық:

 

мен естідім

мӓн шенидеӓм

من شنيده ام

сендер барасыңдар

шомо хаһид рӓфт

شما خواهيد رفت

сапар

сӓфӓр

سفر

бұл жолы

ин бар

اين بار

қайда

коджа

كجا

сендер барасыңдар

шомо мирӓвид

شما مي رويد

біз барамыз

ма мирӓвим

ما مي رويم

облыс

астан

استان

көптеген заттар

чизһайи зиади

چيزهاي زيادي

мен үйрендім

мӓн йад герефтӓм

من ياد گرفتم

ең әдемі

зибатӓрин

زيباترين

қала

шӓһр

شهر

әке

педӓр

پدر

айтпақшы

еттефағӓн

اتفاقا"

қазір

ӓлан

الان

міндетті түрде

хӓтмӓн

حتما"

үй

хане

خانه

сен білесің

ту мидани

تو مي داني

не зат

че чизи

چه چيزي

даңқ, атақ

шоһрӓт

شهرت

тек

фӓғӓт

فقط

мен білемін

мӓн миданӓм

من مي دانم

тарихи ескерткіштер

асар-е бастани

آثار باستاني

көп

зиад

زياد

өлең, поэзия

шэр

شعر

гүл

голь

گل

бұлбұл

болбол

بلبل

танымал

маруф

معروف

атау

есм

اسم

қыш тақташа

лух-е гели

لوح ِگلي

қатысты, тиесілі

мӓрбут бе

مربوط به

төрт мың

чӓһар һезар

چهار هزار

жыл

саль

سال

 

бұрын

пиш

پيش

ол келтірілген

ан амаде ӓст

آن آمده ( است )

көнерек

ғӓдимитӓр

قديمي تر

династия, дәуір

селселе

سلسله

ахемени

һӓхамӓнэши

هخامنشي

маңызды

моһем

مهم

ол орналасқан

ан вағе шоде ӓст

آن واقع شده است

оңтүстік

джонуб

جنوب

климат, ауа-райы

аб-о-һӓва

آب و هوا

қалай

чегуне

چگونه

жылырақ

гӓрмтӓр

گرم تر

орбибеһешт айы

орбибеһешт

ارديبهشت

ең жақсы

беһтӓрин

بهترين

күн

руз

روز

күндер

рузһа

روزها

 

Енді Мұхаммад пен досы Насырға қайта оралайық. Насыр Мұхаммадтың достарының бірі. Олар Ширазға сапар туралы әңгімелеседі. Назар аударыңыздар:

 

Насыр: Саидпен бірге сапарға баратындарыңды естідім. Бұл жолы қайда барасыңдар?

Насер: Шенидеӓм ба Саид бе сӓфӓр хаһид рӓфт. Ин бар бе коджа мирфвид?

ناصر - شنيده ام با سعيد به سفر خواهيد رفت . اين بار به کجا مي رويد ؟

Мұхаммад: Мен Исфаһан облысына сапар кезінде Иран туралы көптеген нәрсе білдім. Бұл жолы Фарс облысына барамыз.

Мухаммад: Мӓн ӓз сӓфӓр бе астан-е Есфӓһан, чизһайи зиади дӓр моуред-е Иран йад герефтӓм. Ин бар бе астан-е Фарс мирӓвим.

محمد - من از سفر به استان اصفهان ، چيزهاي زيادي درمورد ايران ياد گرفتم . اين بار به استان فارس مي رويم .

Насыр: Шираз – Иранның ең әдемі қалаларының бірі. Раминнің әкесінің үйіне де барасыңдар ма?

Насер: Шираз йеки ӓз зибатӓрин шӓһрһай-е Иран ӓст. Бе ханей-е педӓр-е Рамин низ мирӓвид?

ناصر - شيراز يکي از زيباترين شهرهاي ايران است . به خانه پدر رامين هم مي رويد؟

Мұхаммад: Ия. Айтпақшы, Рамин қазір Ширазда. Олардың үйіне міндетті түрде барамыз.

Мухаммад: Бӓле. Еттефағӓн Рамин ӓлан дӓр Шираз ӓст. Хӓтмӓн бе ханей-е анһа мирӓвим.

محمد - بله . اتفاقا" رامين الان در شيراز است . حتما" به خانه آنها مي رويم .

Насыр: Шираздың несімен танымал екенін білесің бе?

Насер: Мидани Шираз бе чи чизи шоһрӓт дарӓд?

ناصر - مي داني شيراز به چه چيزي شهرت دارد ؟

Мұхаммад: Жоқ. Тек тарихи ескерткіштерінің көп екенін білемін.

Мухаммад: Нӓ. Фӓғӓт миданӓм асар-е бастани зиад дарӓд.

محمد - نه . فقط مي دانم آثار باستاني زيادي دارد .

Насыр: Шираз өлең, гүл және бұлбұлымен танымал. Бұл қаланың атауы 4000 мың жыл бұрынғы кезеңге тиесілі қыш тақташада келтірілген.

Насер: Шираз бе шӓһр-е шэр вӓ гол вӓ болбол мӓруф ӓст. Есм-е ин шӓһр дӓр йек лух-е гели мӓрбут бе чӓһар һезар саль пиш амаде ӓст.

ناصر - شيراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است . اسم اين شهر در يک لوح ِگلي مربوط به چهار هزار سال ، پيش آمده است .

Мұхаммад: Онда Шираз Ахеменилер дәуірінен де ертерек болған екен ғой.

Мухаммад: Пӓс Шираз ғӓдимитӓр ӓз селселей-е һӓхамӓнэши ӓст.

محمد - پس شيراز قديمي تر از سلسله هخامنشي است .

Насыр: Ия. Бірақ Шираз Ахеменилер кезінде маңызды қала болған.

Насер: Бӓле. ӓмма Шираз дӓр заман-е һӓхамӓнэши шӓһр-е моһеми буде ӓст.

ناصر - بله . اما شيراز در زمان هخامنشيان شهر مهمي بوده است .

Мұхаммад: Фарс облысы Иранның қай жерінде орналасқан?

Мухаммад: Астан-е Фарс дӓр коджай-е Иран вағе шоде ӓст?

محمد - استان فارس در كجاي ايران واقع شده است ؟

Насыр: Фарс оаблысы Иранның оңтүстігінде, ал Шираз Исфаһанның оңтүстігінде орналасқан.

Насер: Астан-е Фарс дӓр джонуб-е Иран вӓ Шираз дӓр джонуб-е Есфӓһан ғӓрар дарӓд.

ناصر - استان فارس در جنوب ايران / و شيراز در جنوب اصفهان قرار دارد .

Мұхаммад: Бұл облыстың климаты қандай?

Мухаммад: Аб-о-һӓвай-е ин астан чегуне ӓст?

محمد - آب و هواي اين استان چگونه است ؟

Насыр: Шираздың ауа-райы Теһран мен Исфаһаннан жылырақ. Ең жақсы ауа-райы  Ширазда ордибеһешт айында болады.

Насер: Аб-о-һӓвай-е Шираз ӓз Теһран вӓ Есфӓһан гӓрмтӓр ӓст. Дӓр ордибеһешт, Шираз беһтӓрин вӓ зибатӓрин рузһай-е саль ра дарӓд.

ناصر - آب و هواي شيراز از تهران و اصفهان گرم تر است . در ارديبهشت ، شيراز بهترين و زيباترين روزهاي سال را دارد .

 

Мұхаммад пен Насыр Фарс облысы туралы әңгімелеседі. Фарс облысы мен Шираз қаласы Иранның маңызды тарихи, ғылыми және өнер аймақтарының бірі. Әлемге танымал Хафиз және Саади сынды ақындар Шираздан шыққан. Мұхаммад пен досы Саид ертең Иранды аралату турымен Фарс облысына сапар шекпек. Олар Шираз бен Фарс облысының басқа аймақтарының көруге тұрарлық тарихи жерлерін, мәдени және табиғи тартмыдылықтарын көріп қайтады. Келесі бірнеше бағдарламада сіздерді Иранның осы аймағымен таныстырамыз. Иранға келген әрбір саяхатшы ең алдымен Фарс облысына сапар шегеді. Олардың ең жақсы естеліктерінің басым бөлігі Фарс облысы мен Шираз қаласына тиесілі болып табылады. Сіздерді Фарс облысының әдемі жерлерімен таныстыра аламыз деп үміттенеміз.

 

Пікір жазу


Қауіпсіздік коды
Жаңа қауіпсіздік коды